Samorząd Uczniowski

Home » Uczniowie » Samorząd Uczniowski

Październikowe zadania zrealizowane na 5+

W tym roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum postanowili wziąć w swoje ręce przygotowanie upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas zajęć technicznych wykonali z kolorowego brystolu piękne kwiaty z dołączonymi…

czytaj więcej »

Samorząd Uczniowski rozpoczął działalność.

Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i zadania do realizacji. We wrześniu odbyły się 2 zebrania samorządu, którego członkami są gospodarze klas I -III. Przygotowaliśmy dla chłopców słodkie upominki z…

czytaj więcej »

Pierwszaki poznały swoją szkołę!

Juz po raz czwarty przeprowadziliśmy drużynowy  konkurs  "Poznaj naszą szkołę", w którym udział wzięły 3 osobowe drużyny wszystkich klas pierwszych. W tym roku szkolnym konkurs odbył się 5 października. Uczniowie…

czytaj więcej »

Kodeks 2.0

Dążyć do tego, aby we wszystkich pracowniach były rzutniki i komputery z dostępem do Internetu. Wykorzystywać na lekcjach, np. rzutniki w celu utrwalenia wiedzy podanej przez nauczyciela. W celu usprawnienia…

czytaj więcej »

Regulamin Rady Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Rozdział I – Uwagi wstępne Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Władzami Samorządu Uczniowskiego są: na szczeblu klas – samorządy klasowe; na szczeblu szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU); RSU…

czytaj więcej »