Dokumentacja

Home » Szkoła » Dokumentacja

Podręczniki dla klas 3 GP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASY 3 Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie JĘZYK POLSKI Słowa na czasie – Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy…

czytaj więcej »

Podręczniki dla klas 2 GP

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018 KLASY 2 Gimnazjum Publiczne im. Arkadego Fiedlera w Dębnie JĘZYK POLSKI Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy drugiej…

czytaj więcej »

EDU PLUS - Warunki ubezpieczenia dla naszego Gimnazjum

EDU PLUS – PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJUM PUBLICZNYM UL. JANA PAWŁA II 1 74-400 DĘBNO od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. Polisa seria EDU-A/P numer 034511 ZAKRES UBEZPIECZENIA kwota świadczenia (zł) Śmierć Ubezpieczonego…

czytaj więcej »

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla: do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół…

czytaj więcej »

Statut Gimnazjum Publicznego w Dębnie

Stąd można pobrać dokuemnt PDF ze Statutem naszego Gimnazjum. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne,  str. 3  ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta,  str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania…

czytaj więcej »