Zapisy do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

Home » Rekrutacja do klasy I » Zapisy do gimnazjum na…
09.03.2016

Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Dębnie 

Ogłasza zapisy absolwentów szkoły podstawowej do pierwszej klasy gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

zapisy odbędą się w sekretariacie gimnazjum - ul. Jana Pawła II nr 1 - I piętro

od 25 kwietnia do 08 czerwca 2016 roku w godzinach: od 1000  do 1500

Rodzic lub prawny opiekun powinien posiadać przy zapisie wypełniony druk podania oraz swój dowód osobisty i odpis aktu urodzenia dziecka.