Statut Gimnazjum Publicznego w Dębnie

Home » Dokumentacja » Statut Gimnazjum Publicznego w…
15.08.2016

Stąd można pobrać dokuemnt PDF ze Statutem naszego Gimnazjum.

SPIS TREŚCI:

 • ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne,  str. 3 
 • ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta,  str. 3
 • ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły, str. 5
 • ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły, str. 8
 • ROZDZIAŁ V Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, str. 13
 • ROZDZIAŁ VI Organy szkoły i ich kompetencje, str. 23
 • ROZDZIAŁ VII Organizacja nauczania i wychowania, str. 33
 • ROZDZIAŁ VIII Szkolny system wychowania, str. 45
 • ROZDZIAŁ IX Organizacja szkoły, str. 47
 • ROZDZIAŁ X Wewnętrzne zasady oceniania, str. 59
 • ROZDZIAŁ XI Nauczyciele i pracownicy szkoły, str. 92
 • ROZDZIAŁ XII Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności, str. 108
 • ROZDZIAŁ XIII Uczniowie szkoły, str. 114
 • ROZDZIAŁ XIV Warunki bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, str. 119
 • ROZDZIAŁ XV Gospodarka finansowa, str. 127
 • ROZDZIAŁ XVI Przepisy przejściowe, str. 127
 • ROZDZIAŁ XVII Przepisy końcowe, str. 127